Participatie in gezondheidsbevordering

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid. Maar niet alle mensen zijn voldoende in staat om die verantwoordelijkheid te dragen. Ze hebben de juiste informatie, kennis en vaardigheden nodig om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun gezondheid en om effectief gebruik te maken van de gezondheidszorg. Men noemt dit ‘gezondheidsvaardigheden’. Mensen met goede gezondheidsvaardigheden zijn gemiddeld gezonder, blijkt uit onderzoek.

Het betreft bijvoorbeeld de vaardigheid om een voorlichtingsfolder te lezen en te begrijpen, in staat zijn om de juiste vragen bij de dokter te stellen en informatie van de dokter te begrijpen, in staat zijn om informatie over gezondheid via internet op te zoeken.

Definitie van gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen.

Bron: M. Fransen, K. Stronks en M. Essink-Bot. Gezondheidsvaardigheden: Stand van zaken. AMC 2011

Mensen met goede gezondheidsvaardigheden kunnen een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg. De kwaliteit van gezondheidsvoorlichting zou bijvoorbeeld verbeteren als mensen hun eigen opvattingen over het bevorderen van de gezondheid kunnen delen. Voorlichters kunnen dan de gezondheidsinformatie goed afstemmen op de wensen en behoeften van de mensen. Zij weten als geen ander wat de sterke en de zwakke punten zijn in de eigen leefomgeving. Ze kunnen de belangrijkste adviseurs van de gemeente zijn.

KvK 54001161